Tag chatboty

Technologia AI w akwizycji klientów

akwizycja klienta

Technologia nieustannie ewoluuje, zdobywanie klientów staje się bardziej wymagające i wymaga nowoczesnych rozwiązań. Sztuczna inteligencja (AI) nie tylko dostarcza nowych narzędzi, ale stanowi fundament rewolucji w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa podejście do akwizycji klientów. To nie tylko krok naprzód, to…